Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων

Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων

2 Νοεμβρίου: Διεθνής Ημέρα για τον Τερματισμό της Ατιμωρησίας για τα Εγκλήματα κατά των Δημοσιογράφων, μια ημέρα που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών το 2013.

Με την απόφαση αυτή, τα κράτη – μέλη του Ο.Η.Ε. καλούνται να λάβουν αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ισχύουσας κουλτούρας ατιμωρησίας των εγκλημάτων κατά των δημοσιογράφων, που ισχύει σε διάφορα μέρη του κόσμου.