Ερώτηση για την ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων του δημοσίου τομέα από 48 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Με ερώτηση που κατέθεσαν προς τον Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κ. Χατζηδάκη, 48 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και οι Βουλευτές Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, Σωκράτης Βαρδάκης και Νίκος Ηγουμενίδης ζητούν ενημέρωση για την πορεία αξιοποίησης του προγράμματος ενεργειακής αναβάθμισης «ΗΛΕΚΤΡΑ».

 

Πρόκειται για το πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο τη χρηματοδότηση σχετικών έργων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τη δυνατότητα ωρίμανσης μελετών και κυρίως την υλοποίηση του με κοινή μέθοδο και με οργανωμένο, αποτελεσματικό τρόπο από το κράτος. Σύμφωνα με τον αρχικό σχεδιασμό, είχε οριστεί πιλοτική φάση υλοποίησης του προγράμματος, όπου επρόκειτο να ενταχθούν ήδη ώριμα προς δημοπράτηση έργα 12 φορέων (σχολείων, πανεπιστημίων, νοσοκομείων, κολυμβητηρίων, κ.α.) από διάφορες περιοχές της χώρας.

Παρά όμως το σχεδιασμό που παραδόθηκε στη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΕΝ. και τις έκτοτε εξαγγελίες της κυβέρνησης ΝΔ, έως σήμερα το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» δεν έχει ξεκινήσει στην πιλοτική του φάση και δεν αξιοποιείται το βασικό χρηματοδοτικό και επενδυτικό εργαλείο που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

 

«Στην χώρα μας υπάρχουν πολλά ενεργοβόρα δημόσια κτήρια. Τα προηγούμενα χρόνια ξεκίνησε μια μεγάλη προσπάθεια σταδιακής αναβάθμισής τους και βελτίωσης του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος» αναφέρει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης τονίζοντας: «Το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» σχεδιάστηκε καταρχάς για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος, στα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και γενικότερα σε εργασίες που αποδεδειγμένα συμβάλουν στη συνολική αναβάθμιση των κτηρίων. Είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προσφέρει λύσεις και πρέπει άμεσα να αξιοποιηθεί και από την Κυβέρνηση της ΝΔ».

 

Οι Βουλευτές ζητούν ενημέρωση από τον Υπουργό, ζητώντας να πληροφορηθούν:

1.     Ποιος ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την άμεση εκκίνηση του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» και με ποιες ενδεχόμενες τροποποιήσεις;

2.     Θα αξιοποιήσει και εμπλουτίσει τους πίνακες με τα προτεινόμενα έργα ;

3.     Θα ενεργοποιήσει το ρόλο του ενεργειακού υπεύθυνου δημοσίων κτηρίων καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής ενεργειακής αποτύπωσης των δημοσίων κτιρίων που ήδη έχει αναπτύξει ΥΠΕΝ και λειτούργησε πιλοτικά (οδηγία 2012/27/E.U);

4.     Θα αξιοποιήσει το δάνειο της ΕΤΕΠ για την ωρίμανση μελετών και την συνολική αναβάθμιση των δημοσίων κτηρίων;

5.     Ποια επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία και μέτρα προτίθεται να ενεργοποιήσει η Κυβέρνηση ΝΔ, με δεδομένο και το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής που ορίζει η Οδηγία 2018/844/ΕΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοσίων κτηρίων (και όχι μόνο αυτών δημόσιας ιδιοκτησίας), αλλά και τους ενδεχομένως πιο φιλόδοξους στόχους;

 

 

Αναλυτικά η ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων του δημόσιου τομέα»

Η Ελλάδα διαθέτει παλαιό και ενεργοβόρο κτιριακό απόθεμα. Ο τριτογενής (κτιριακός) τομέας ευθύνεται για το 40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (2015) και σε εφαρμογή ειδικότερα του άρθρου 5 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, περιγράφονται μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμιση ιδιόκτητων κτιρίων που καταλαμβάνει η κεντρική δημόσια διοίκηση, προκειμένου να επιτευχθεί ο υποχρεωτικός στόχος της κατ’ έτος ανακαίνισης του 3 % του συνολικού εμβαδού δαπέδου.

Για την επίτευξη τόσο του παραπάνω στόχου όσο και για την ανανέωση του κτιριακού αποθέματος σχεδιάστηκε το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» το οποίο ανακοινώθηκε επισήμως στις 12/06/2019. Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε καταρχάς για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος που ανήκει στην ιδιοκτησία των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης με παρεμβάσεις που αφορούν ενδεικτικά στο κέλυφος του κτηρίου (παρεμβάσεις στατικής ενίσχυσης), στα διάφορα συστήματα ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων και γενικότερα σε παρεμβάσεις που αποδεδειγμένα συμβάλουν συνολική αναβάθμιση των κτηρίων.

Κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος αποτελεί η εφαρμογή ενός «νέου τρόπου» χρηματοδότησης μέσω της ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) και η δυνατότητα ωρίμανσης μελετών  και κυρίως  η υλοποίηση του με κοινή  μέθοδο και με οργανωμένο και αποτελεσματικό τρόπο από το κράτος.

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ΗΛΕΚΤΡΑ καθορίστηκαν από την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/56386/620 (ΦΕΚ Β’ 2597, 28.06.2019). Με στόχο επίσης την άμεση ενεργοποίηση αλλά και το βέλτιστο σχεδιασμό του προγράμματος, ορίστηκε πιλοτική φάση υλοποίησης, όπου επρόκειτο να ενταχθούν ήδη ώριμα, έτοιμα προς δημοπράτηση έργα 12 φορέων, όπου περιλαμβάνονταν σχολεία,  ΑΕΙ, Νοσοκομεία, κολυμβητήρια και λοιπά δημοτικά κτίρια σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Παρά το σχεδιασμό που παραδόθηκε στη νέα πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ και τις έκτοτε εξαγγελίες της κυβέρνησης ΝΔ, έως σήμερα, το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ» δεν έχει ξεκινήσει στην πιλοτική του φάση και δεν αξιοποιείται το βασικό χρηματοδοτικό και επενδυτικό εργαλείο που είχε εξασφαλίσει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία.

Με δεδομένο ότι η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων συνδέεται άμεσα με την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων με την δημιουργία θέσεων εργασίας και την σημαντική μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα

 

Ερωτάται επομένως ο κ.. Υπουργός:

1.     Ποιος ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την άμεση εκκίνηση του προγράμματος «ΗΛΕΚΤΡΑ» και με ποιες ενδεχόμενες τροποποιήσεις;

2.     Θα αξιοποιήσει και εμπλουτίσει τους πίνακες με τα προτεινόμενα έργα ;

3.     Θα ενεργοποιήσει το ρόλο του ενεργειακού υπεύθυνου δημοσίων κτιρίων καθώς και την διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής ενεργειακής αποτύπωσης των δημοσίων κτιρίων που ήδη έχει αναπτύξει ΥΠΕΝ και λειτούργησε πιλοτικά (οδηγία 2012/27/E.U);

4.     Θα αξιοποιήσετε το δάνειο της ΕΤΕΠ για την ωρίμανση μελετών και την συνολική αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων;

5.     Ποια επιπλέον χρηματοδοτικά εργαλεία και μέτρα προτίθεται να ενεργοποιήσει η Κυβέρνηση ΝΔ, με δεδομένο και το ευρύτερο πεδίο εφαρμογής που ορίζει η Οδηγία 2018/844/ΕΕ για την ενεργειακή αναβάθμιση όλων των δημοσίων κτιρίων (και όχι μόνο αυτών δημόσιας ιδιοκτησίας), αλλά και τους ενδεχομένως πιο φιλόδοξους στόχους ;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Φάμελλος Σωκράτης

Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφων

Αραχωβίτης Σταύρος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γιώργος

Βασιλικός Βασίλειος (Βασίλης)

Βέττα Καλλιόπη

Γιαννούλης Χρήστος

Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)

Γκιόλας Γιάννης

Δραγασάκης Γιάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κώστας

Ζεϊμπέκ Χουσεϊν

Ηγουμενίδης Νίκος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος

Καρασαρλίδου Φρόσω

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κώστας

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Γιάννης

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γιώργος

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς  Νικόλαος

Πέρκα Θεοπίστη (Πέττη)

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Σαρακιώτης Γιάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νίκος

Τελιγιορίδου Ολυμπία

Τσίπρας Γιώργος

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης

Χρηστίδου Ραλλία