Στη Βουλή η αναγκαιότητα ανανέωσης των συμβάσεων νέων επιστημόνων που απασχολούνται στο σχετικό πρόγραμμα του ΟΑΕΔ

Στο πλευρό νέων πτυχιούχων – εργαζομένων μέσω ΟΑΕΔ ο Χάρης Μαμουλάκης

Στη Βουλή φέρνουν την αναγκαιότητα παράτασης του προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ. για την απασχόληση 5.500 νέων επιστημόνων σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης και Θεοδώρα Τζάκρη.

 

Με τη συνυπογραφή 32 ακόμα Βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, ζητείται ενημέρωση από τον αρμόδιο Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων για το εάν:

·       Προτίθεται να παρατείνει άμεσα το παραπάνω πρόγραμμα πριν την διακοπή των συμβάσεων των εργαζομένων στις 21 Φεβρουαρίου 2020.

·       Σκοπεύει η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα νέων προσλήψεων στους φορείς του στενού δημοσίου.

·       Οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι που συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα θα έχουν αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους με ειδική μοριοδότηση σε τυχόν διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα προκύψουν στους φορείς στους οποίους απασχολούνται σήμερα.

 

«Όπως είχα δεσμευτεί απέναντι στους νέους πτυχιούχους σε πρόσφατη συνάντησή μας, προχωρήσαμε μαζί με συναδέλφους στην κατάθεση του σχετικού ερωτήματος προς τον αρμόδιο Υπουργό» αναφέρει σε δήλωσή του ο Βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης, τονίζοντας: «Είμαστε αποφασισμένοι να εξαντλήσουμε κάθε κοινοβουλευτικό μέσο στην προσπάθεια να πειστεί η Κυβέρνηση για την αναγκαιότητα αυτής της παράτασης. Η αντιμετώπιση του brain drain άλλωστε και η καθιέρωση συνθηκών έτσι ώστε να παραμένουν οι νέοι πτυχιούχοι στην χώρα μας, δεν γίνεται με ευχολόγια, αλλά απαιτεί πράξεις. Η αρχή έγινε από την προηγούμενη Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, οι προϋποθέσεις υπάρχουν, μένει να μας αποδείξει και η νέα Κυβέρνηση ότι επιθυμεί να συνεχίσει την προσπάθεια».

 

Υπενθυμίζεται ότι ο Βουλευτής Χάρης Μαμουλάκης είχε συναντηθεί πρόσφατα με αντιπροσωπεία συμβασιούχων του σχετικού προγράμματος και είχε δεσμευτεί ότι θα αναδείξει το θέμα της ανανέωσης των συμβάσεών τους. Στη συγκεκριμένη συνάντηση, οι εργαζόμενοι είχαν ενημερώσει τον Χάρη Μαμουλάκη και για τις συνθήκες στους τομείς που υπηρετούν, όπου σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν μόνιμο προσωπικό να καλύψει τις θέσεις τους, ενώ είχαν περιγράψει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν για να ανταποκριθούν στις υπηρεσίες τους, αφού σε πολλές περιπτώσεις η υποστελέχωση που υπάρχει στους φορείς (π.χ. ΕΦΚΑ, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.α.) έχει δημιουργήσει εξαιρετικά δύσκολες εργασιακές συνθήκες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είχε ως στόχο την απασχόληση 5500 ανέργων πτυχιούχων σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς και αφορούσε σε προσλήψεις τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ και ΤΕ). Η χρηματοδότηση του προγράμματος προερχόταν από τον τακτικό προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ αλλά και από δεσμεύσεις ποσών από τον ετήσιο προϋπολογισμό, συγκεκριμένα για το 2018 4.000.000 ευρώ, για το 2019 76.000.000 ευρώ και για το 2020 14.000.000.

Βάσει του προγράμματος, υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς στελεχώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2019 με 3200 ανέργους νέους επιστήμονες, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, με απολαβές 1040 € (για ΠΕ) και 990 € (για ΤΕ). Εκκρεμεί η πρόσληψη των υπολοίπων 2300 πτυχιούχων, ενώ έχουν δεσμευθεί 50 εκατομμύρια ευρώ από τα 90 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά διατεθεί μέσω ΕΣΠΑ. Όποτε υπολείπονται άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ τα οποία καθιστούν εφικτή την συνέχιση του προγράμματος χωρίς να υφίσταται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την συνέχιση του.

 

Αναλυτικά η ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων:

Θέμα: «Παράταση προγράμματος του Ο.Α.Ε.Δ «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών»»

Κατά την τρέχουσα περίοδο 2019-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα «5.500 νέοι επιστήμονες για τη θεσμική αναβάθμιση δημοσίων υπηρεσιών» μέσω του ΟΑΕΔ. Αντικείμενο του ειδικού  αυτού προγράμματος αποτελεί η απασχόληση 5500 ανέργων πτυχιούχων σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, όπως αυτοί ορίζονται στο Άρθρο 51 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει και δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Το εν λόγω πρόγραμμα αφορούσε προσλήψεις τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού (ΠΕ και ΤΕ) με απολαβές 1040 ευρώ και 990 ευρώ, αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση προερχόταν από τον τακτικό προυπολογισμό του ΟΑΕΔ αλλά και από δεσμεύσεις ποσών από τον ετήσιο προΰπολογισμό, συγκεκριμένα για το 2018 4.000.000 ευρώ, για το 2019 76.000.000 ευρώ και για το 2020 14.000.000.

Βάσει του προγράμματος αυτού υπουργεία και εποπτευόμενοι φορείς στελεχώθηκαν στις 21 Φεβρουαρίου 2019 με 3200 ανέργους νέους επιστήμονες, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων ηλικίας 22-29 ετών με διάρκεια σύμβασης 12 μηνών, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην ανάσχεση  του φαινόμενου νέοι επιστήμονες να στρέφονται σε άλλες χώρες για αναζήτηση εργασίας (brain drain) . Τα αποτελέσματα  στην Δημόσια Διοίκηση από την υλοποίηση του προγράμματος αυτού είναι ήδη άμεσα και ορατά καθώς νέα projects υλοποιήθηκαν, δημόσιοι φορείς με εμφανείς ελλείψεις  ανθρωπινού δυναμικού στελεχώθηκαν με  καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό το όποιο κρίνεται απαραίτητο για την περαιτέρω βιωσιμότητα τους.

Όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι νέοι αυτοί επιστήμονες καλύπτουν ανάγκες σε επιστημονικό προσωπικό σε υπηρεσίες αιχμής που  λόγω της πολύχρονης εφαρμογής του κανόνα 1/5 (και 1/10 παλαιότερα) παρουσίαζαν  πολύ μεγάλες ελλείψεις επιστημονικού προσωπικού. Ενώ νεοσύστατοι φορείς που ενδεχομένως δεν θα μπορούσαν  να στελεχωθούν αλλιώς  και να  λειτουργήσουν, ανταποκρίνονται χάριν αυτών στις υψηλές απαιτήσεις και τα στάνταρ μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης.

Επισημαίνεται ότι βάσει του προγράμματος αυτού έχουν προσληφθεί 3200 νέοι επιστήμονες και υπολείπονται 2300 επιπλέον θέσεις νέου ανθρωπινού δυναμικού, ενώ έχουν δεσμευθεί 50 εκατομμύρια ευρώ από τα 90 εκατομμύρια ευρώ που είχαν αρχικά διατεθεί μέσω ΕΣΠΑ. Όποτε υπολείπονται άλλα 40 εκατομμύρια ευρώ τα οποία καθιστούν εφικτή την συνέχιση του προγράμματος χωρίς να υφίσταται πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση για την συνέχιση του.

Aντίστοιχη παράταση έχει ήδη δοθεί από τη σημερινή Διοίκηση και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης 4.000 μακροχρόνια ανέργων στον Δημόσιο Τομέα της Υγείας.

Για τους παραπάνω λόγους και επειδή κρίνεται σκόπιμη και αναγκαία η παράταση του προγράμματος «5500 νέοι επιστήμονες για την θεσμική αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών».

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.       Προτίθεται να παρατείνει άμεσα το παραπάνω πρόγραμμα πριν την διακοπή των συμβάσεων των εργαζομένων στις 21 Φεβρουαρίου 2020;

2.       Σκοπεύει η κυβέρνηση να χρησιμοποιήσει το παραπάνω πρόγραμμα για να τεκμηριώσει την αναγκαιότητα νέων πρόσληψεων στους φορείς του στενού δημοσίου;

3.       Οι νέοι και οι νέες πτυχιούχοι που συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα θα έχουν αναγνώριση της προυπηρεσίας τους με ειδική μοριοδότηση σε τυχόν διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ που θα προκύψουν στους φορείς στους οποίους αποσχολούνται σήμερα;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Μαμουλάκης Χάρης

Τζάκρη Θεοδώρα

Αβραμάκης Λευτέρης

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Γκαρά Νατάσσα

Ζειμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νίκος

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Κάτσης Μάριος

Λάππας Σπύρος

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κώστας

Μεΐκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Γιάννης

Μπουρνούς Γιάννης

Νοτοπούλου Κατερίνα

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπανάτσιου Κατερίνα

Παππάς Νίκος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Γιώτα

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Γιάννης

Σκουροαλιάκος Πάνος

Σκούφα Μπέττυ

Σπίρτζης Χρήστος

Τσίπρας Γιώργος

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χατζηγιαννάκης Μίλτος

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γιώργος