Πράσινο φως και για την έγκριση δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου – Μια νέα εποχή αρχίζει στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη

Πράσινο φως και για την έγκριση δημοπράτηση της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου – Μια νέα εποχή αρχίζει στη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη

Εγκρίθηκε ομόφωνα και από την Εκτελεστική Επιτροπή του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. η δημοπράτηση ενός εκ των πιο σημαντικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων της Κρήτης, που βελτιώνει και εκσυγχρονίζει τον τρόπο διαχείρισης των απορριμμάτων του συνόλου της Π.Ε. Ρεθύμνου, η κατασκευή και λειτουργία για 5 χρόνια της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) και ΧΥΤΥ Αμαρίου.…

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση για το Διεθνές Συνέδριο CirClE2018

Πρόσκληση για το Διεθνές Συνέδριο CirClE2018

«Το μέλλον ανήκει στα σκουπίδια» έγραφε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, θέλοντας να καυτηριάσει την κυριαρχία της μετριότητας και της ανικανότητας. Χρησιμοποιώντας τη φράση του με την κυριολεκτική σημασία, συμφωνώ μαζί του. Τα σκουπίδια, αν και τα θεωρούμε άχρηστα, εντούτοις παράγουν πλούτο. Εμείς στην Κρήτη έχουμε συνειδητοποιήσει την αξία των απορριμμάτων. Γνωρίζουμε…

Διαβάστε περισσότερα

Στον αστερισμό της καινοτομίας το Ηράκλειο – Στρατηγική της κυκλικής οικονομίας

Στον αστερισμό της καινοτομίας το Ηράκλειο Στρατηγική της κυκλικής οικονομίας

Μέχρι σήμερα η παγκόσμια οικονομία λειτουργεί με το μοντέλο «παραγωγή-κατανάλωση-απόρριψη». Πολύτιμες πρώτες ύλες χρησιμοποιούνται για την κατασκευή υποδομών, την παραγωγή τροφίμων και καταναλωτικών αγαθών ή την παροχή ενέργειας. Όταν τα προϊόντα αυτά καταναλωθούν ή δεν είναι πλέον απαραίτητα, τότε απορρίπτονται. Ωστόσο, η γραμμική αυτή οικονομία, που βασίζεται αποκλειστικά στην εκμετάλλευση…

Διαβάστε περισσότερα