Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας – Το νέο φιλόδοξο σχέδιο της Δημοτικής Αρχής

Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου

Πρόκειται για μια συνεργασία του Δήμου Ηρακλείου και του Ενιαίου Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης (ΕΣΔΑΚ) που εντάσσεται στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της Δημοτικής Αρχής Ηρακλείου και που συνδυάζει την περιβαλλοντική εκπαίδευση με την αναψυχή, οργανώνει σε μια ενιαία έκταση πολλές διαφορετικές χρήσεις, είναι ανοιχτό σε επισκέψεις σχολείων, συλλόγων και φορέων και μπορεί να αναπτύσσει ταυτόχρονα διάφορες δράσεις προώθησης της κυκλικής οικονομίας.

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας, προτείνεται να αναπτυχθεί και να αναβαθμίσει μια περιοχή μεγαλύτερη των 270 στρεμμάτων στη Νέα Αλικαρνασσό, βόρεια της Βιομηχανικής Περιοχής, με τη λειτουργία του να έχει πρωτοποριακό χαρακτήρα στην Ελλάδα.

Σημαντικό έργο για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στην Κρήτη, αναβαθμίζει περιβαλλοντικά – και όχι μόνο – τη συγκεκριμένη περιοχή. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι του Δήμου Ηρακλείου και του Ε.Σ.Δ.Α.Κ. από τη δημιουργία του προτεινόμενου Περιβαλλοντικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας  είναι:

  • Να είναι ανοιχτό και επισκέψιμο σε πολίτες, σχολεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα, παραγωγικούς φορείς εντός και εκτός Περιφέρειας Κρήτης.
  • Να συνδυάσει την περιβαλλοντική διαχείριση με την ενημέρωση – εκπαίδευση- καινοτομία καθώς και  την αναψυχή.
  • Να οργανώσει χωροταξικά  το σύνολο των επιμέρους χρήσεων της ενιαίας έκτασης που βρίσκονται στη θέση ‘Μαύρος Σπήλιος’ και να αναβαθμίσει περιβαλλοντικά την περιοχή.
  • Να δώσει προτεραιότητα στις δράσεις ενημέρωσης κοινού, στην πρόληψη – επαναχρησιμοποίηση καθώς και στην χωριστή συλλογή για ανάκτηση  ανακυκλώσιμων υλικών και ενεργειακή αποδοτικότητα με νέες δράσεις όπως:

α) το Δημοτικό Πράσινο Σημείο- Κέντρο Εκπαίδευσης για την Διαλογή στην Πηγή ( ΠΣ- ΚΑΕΔΙΣΠ)

β) τον εκσυγχρονισμό του ΚΔΑΥ

γ) την προ-επεξεργασία πρασίνων-ογκωδών του Δήμου

δ) τον εκσυγχρονισμό του ΣΜΑ για υποδοχή προδιαλεγμένων βιοαποβλήτων του Δήμου

ε) τις πιλοτικές δράσεις  στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου και άλλων επιστημονικών, ερευνητικών προγραμμάτων.

  • Να εκσυγχρονίσει την υφιστάμενη Μονάδα προ-επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΠΑ) σε Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων (ΜΕΑ), ώστε να την καταστήσει λειτουργικά ωφέλιμη με υψηλή ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών και  ευέλικτη και προσαρμόσιμη τόσο σε αιχμές (εποχικότητας)  όσο και σε μεταβολές νέων οδηγιών της ΕΕ.
  • Να αναπτύξει ερευνητικές – καινοτόμες – επιδεικτικές  εφαρμογές κυκλικής οικονομίας.
  • Να δέσει αρμονικά με υφιστάμενες  χρήσεις όπως η Λαχαναγορά και Ιχθυαγορά ενισχύοντας τις λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Πάρκου.

Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου

Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου

Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου

Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου

Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου Περιβαλλοντικό Πάρκο Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου

Δείτε την παρουσίαση εδώ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ