Συνάντηση των εταίρων για το έργο WINPOL – Έξυπνα συστήματα και πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων

Συνάντηση των εταίρων για το έργο WINPOL - Έξυπνα συστήματα και πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων

Σε συνάντηση εργασίας του ευρωπαϊκού έργου WINPOL-Ιnterreg Europe που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 19 Φεβρουαρίου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Κρήτης και του Δήμου Ηρακλείου ως εταίροι του έργου. Το έργο αφορά σε έξυπνα συστήματα και πολιτικές διαχείρισης αποβλήτων και στοχεύει στη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων, μέσω της προώθησης του ευφυούς εξοπλισμού και του καινοτόμου σχεδιασμού με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση παραγωγής αποβλήτων στην Ευρώπη και την αποτελεσματικότερη διαχείρισή τους.

Συνάντηση των εταίρων για το έργο WINPOL - Έξυπνα συστήματα και πολιτικές στη διαχείριση αποβλήτων

Η συγκεκριμένη συνάντηση εργασίας αντικείμενο είχε την χαρτογράφηση των υφιστάμενων δομών και προγραμμάτων διαχείρισης κάθε εταίρου, ώστε να δημιουργηθεί μια ενημερωμένη βάση δεδομένων στο πρόγραμμα, που θα δώσει τη δυνατότητα στους έξπερτς να προχωρήσουν στις κατάλληλες προτάσεις εφαρμογής για τη βελτίωση του συστήματος συλλογής και διαχείρισης στα μέτρα του κάθε εταίρου. Από την πλευρά τους, Περιφέρεια και Δήμος δήλωσαν την μεταβατική κατάσταση που διανύει η Κρήτη στο θέμα της διαχείρισης αποβλήτων καθώς σύντομα αναμένεται η κατασκευή και λειτουργία των μεγάλων μονάδων διαχείρισης που προβλέπονται στο νησί σύμφωνα με τον ΠΕΣΔΑΚ. Αυτό αναμένεται να δώσει τη δυνατότητα να επιτευχτεί άμεσα ένα ποσοστό των στόχων που έχουν τεθεί από τον ΠΕΣΔΑΚ και την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο το μεγάλο στοίχημα για τους Δήμους είναι να επιτύχουν το στόχο του 50% διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιμων και οργανικού, στο σύνολο των αποβλήτων που παράγουν. Το έργο αυτό αποτελεί μια ευκαιρία για τους Δήμους της Κρήτης, να δράσουν πιο αποτελεσματικά και γρήγορα προς την επίτευξη του υψηλού στόχου, υιοθετώντας τις κατάλληλες καλές πρακτικές από τους προηγμένους πιλότους εταίρους, ή εφαρμόζοντας έξυπνα συστήματα συλλογής και διαχείρισης που θα αναδειχθούν από το έργο. Στην διαδικασία αυτή προβλέπεται και η διαμόρφωση πόρων του ΠΕΠ που αντιστοιχούν σε έξυπνες τεχνολογίες στη διαχείριση αποβλήτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά της Περιφέρειας ο περιφερειακός σύμβουλος Νίκος Ξυλούρης ως εμπειρογνώμονας στις τεχνολογίες περιβάλλοντος, η προϊσταμένη της Δ/νσης ΠΕΧΩΣ Ελένη Χατζηγιάννη καθώς και η συντονίστρια του έργου Ελένη Καργάκη. Από τον Δήμο Ηρακλείου συμμετείχε ο Μανώλης Σκαρβελάκης υπάλληλος της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ακολούθησε συνάντηση στο γραφείο της Περιφέρειας Κρήτης στις Βρυξέλλες, με σκοπό το συντονισμό των επόμενων δράσεων για το έργο σε συνεργασία με στελέχη του γραφείου της Περιφέρειας στις Βρυξέλλες.